Realizacje

Stawiamy na jakość, wiarygodność i terminowe wypełnianie zobowiązań

Wybrane projekty i realizacje

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wybrane projekty realizowane przez naszą firmę.

Każda realizacja to dla nas nowe wyzwanie - spojrzeć na projekt oczami Klienta i dodać wartość na kolejnych etapach realizacji programu. Zachowanie tej zasady to jeden z fundamentów naszej działalności.

Dzięki sprawdzonemu podejściu i wykorzystaniu kombinacji zwinnych i tradycyjnych metodyk rozwoju oprogramowania, możemy wspólnie z klientami skupić się na realizacji wyznaczonych celów, jednocześnie monitorując postęp prac i skutecznie zarządzać ryzykiem w projekcie.

Klient: 
JP Weber Sp. z o.o.
Branża: 
Komercyjna, usługi
Tematyka: 
Zarządzanie, procesy, analiza danych, hurtownia danych, miernik jakościowe (KPI), integracja systemów, sprzedaż, marketing, rozliczanie czasu pracy, windykacja należności, biling
Technologie: 
.NET Framework, MS SharePoint, MS SQL Server, Reporting Services, HTML, CSS, JavaScript

Zintegrowany system dla zarządzania międzynarodową firmą

 

Cel

Zwiększyć efektywność działania międzynarodowej firmy doradczej w zakresie szybkości realizacji projektów, rentowności, utylizacji zasobów, zapewnienia większej widoczności kadrze zarządzającej.

Projekt

W ramach projektu zespół Higea wraz z klientem zdefiniował procesy funkcjonujące w przedsiębiorstwie i określił obszary wymagające usprawnień. Wymagania użytkownika pozwoliły zaprojektować interfejs aplikacji, a także dobrać odpowiednią technologię. Wspólne prace pozwoliły na zbudowanie i wdrożenie systemu do pełnego zarządzania funkcjonowaniem międzynarodowej firmy w kluczowych obszarach jak sprzedaż, marketing, finanse, kontroling, windykacja należności, realizacja projektów, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i środkami trwałymi.

Zespół Higea był odpowiedzialny za stworzenie, testowanie, integrację systemu z oprogramowaniem księgowo-rachunkowym, a także finalne wdrożenie systemu. Istotnym elementem projektu było stworzenie hurtowni danych, która dostarcza kadrze zarządzającej łatwego sposobu na monitorowanie kluczowych mierników jakościowych (KPI) dla firmy.

 
Klient: 
HP Polska Sp. z o.o., Intel Polska Sp. z o.o.
Branża: 
Komercyjna, usługi
Tematyka: 
Procesy, wspomaganie decyzji, analiza danych, hurtownia danych, integracja systemów, sprzedaż, kampanie marketingowe
Technologie: 
.NET Framework, Orchard CMS, MS SQL Server, Reporting Services, .NET MVC, HTML, CSS, Java Script, nHibernate, cloud computing, statistical computing

Innowacyjna e-usługa dla MŚP

Cel

Stworzyć innowacyjną usługę, która zmienia sposób inwestowania w rozwiązania IT przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Projekt

Zespół Higea dołączył na początku projektu jako partner merytoryczny. Naszym głównym zadaniem było stworzenie spójnego i wiarygodnego planu biznesowego, a także doprecyzowanie i walidacja wizji klienta.

W ramach projektu nasz zespół zdefiniował procesy dla nowej usługi, określił kluczowe wymagania i rozpoczął badania z grupą docelową. Równolegle prace nad architekturą i doborem właściwej technologii, pozwoliły na stworzenie funkcjonalnego prototypu i jak najszybsze wyjście do potencjalnych klientów i użytkowników. 

Zespół Higea był w pełni odpowiedzialny zarówno za stronę biznesową, jak i techniczną projektu.

Klient: 
WDI Europe
Branża: 
Medycyna, telemedycyna
Tematyka: 
Telehistopatologia, telezdrowie, telemedycyna, zdalne przetwarzanie obrazu
Technologie: 
HTML, CSS, Java Script

System zdalnego zarządzania mikroskopem

Cel 

Stworzyć prototyp systemu do zdalnego zarządzania mikroskopem i analizy obrazów w leczeniu śródoperacyjnym.

Projekt

Zespół Higea dołączył do projektu we wczesnym etapie inkubacji. Naszym głównym zadaniem było stworzenie atrakcyjnego i w pełni funkcjonalnego demonstratora systemu, który posłuży w kontaktach z lekarzami i dyrektorami placówek. 

Z uwagi na bardzo specyficzny rodzaj pracy i i badanego materiału, projektowany system musiał zapewniać maksymalnie wysoką użyteczność i znacznie zwiększać efektywność pracy lekarzy. W związku z tym nasz zespół położył duży nacisk na użyteczność i łatwość użycia. Nasza wiedza z zakresu medycyny i zastosowania IT w służbie zdrowia okazała się nieoceniona. 

W ramach projektu nasz zespół przygotował makiety i koncepcję graficzną produktu. Kolejnym krokiem było stworzenie funkcjonalnego prototypu i umożliwienie jak najszybszego wyjścia do potencjalnych klientów i użytkowników. 

Klient: 
Praktyka lekarska, Wrocław
Branża: 
Medycyna
Tematyka: 
choroby nowotworowe, terapia BCG, analiza danych, przetwarzanie danych, statystyka medyczna, ochrona danych poufnych, wsparcie podejmowania decyzji
Technologie: 
PHP, mySQL, HTML, CSS, Java Script

Wspomaganie zarządzania leczeniem szczepionką BCG chorych na raka pęcherza moczowego

Cel 

Nasz zespół miał stworzyć system wspierający badania w leczeniu szczepionką BCG chorych na raka pęcherza moczowego. Kluczowym elementem rozwiązania było ułatwienie akwizycji i przekształcania danych, a następnie późniejsza analiza statystyczna i predyktywna.

Projekt

Zespół Higea w niedługim czasie stworzył rozwiązanie, które pomaga personelowi medycznemu i lekarzom ewidencjonować prowadzone badania, a następnie przeprowadzać wielowymiarowe analizy. Oparty o hurtownię danych system umożliwia szybki dostęp do skomplikowanych analiz i raportów. 

W ramach projektu nasz zespół współpracował z kadrą medyczną nad definicją wymagań dla systemu. Ponadto Higea była odpowiedzialna za zarządzanie projektem, stworzenie funkcjonalnego prototypu, a następnie pełnej wersji systemu. Po serii testów obciążeniowych rozwiązanie zostało wdrożone w warunkach laboratoryjnych i z miejsca stało się pomocnym narzędziem pracy.

Współpraca z przedstawicielami firmy Higea Sp. z o.o. układała się bardzo dobrze, a prace zostały wykonane w sposób rzetelny i profesjonalny.

Gregor Piechowiak, Managing Partner

Pracujemy z...

O nas

Naszą główną misją jest pomoc małym firmom w zwiększaniu efektywności i skuteczności działania poprzez wprowadzanie innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych.

 

Kontakt

  •  ul. Brzozowa 3c/11,
         52-200 Wysoka (Wrocław), Polska
  •   Tel.: +48 695 901 195
  •   E-mail: biuro@higea.pl

Formularz kontaktowy