System zdalnego zarządzania mikroskopem

Klient: 
WDI Europe
Branża: 
Medycyna, telemedycyna
Tematyka: 
Telehistopatologia, telezdrowie, telemedycyna, zdalne przetwarzanie obrazu
Technologie: 
HTML, CSS, Java Script

System zdalnego zarządzania mikroskopem

Cel 

Stworzyć prototyp systemu do zdalnego zarządzania mikroskopem i analizy obrazów w leczeniu śródoperacyjnym.

Projekt

Zespół Higea dołączył do projektu we wczesnym etapie inkubacji. Naszym głównym zadaniem było stworzenie atrakcyjnego i w pełni funkcjonalnego demonstratora systemu, który posłuży w kontaktach z lekarzami i dyrektorami placówek. 

Z uwagi na bardzo specyficzny rodzaj pracy i i badanego materiału, projektowany system musiał zapewniać maksymalnie wysoką użyteczność i znacznie zwiększać efektywność pracy lekarzy. W związku z tym nasz zespół położył duży nacisk na użyteczność i łatwość użycia. Nasza wiedza z zakresu medycyny i zastosowania IT w służbie zdrowia okazała się nieoceniona. 

W ramach projektu nasz zespół przygotował makiety i koncepcję graficzną produktu. Kolejnym krokiem było stworzenie funkcjonalnego prototypu i umożliwienie jak najszybszego wyjścia do potencjalnych klientów i użytkowników. 

O nas

Naszą główną misją jest pomoc małym firmom w zwiększaniu efektywności i skuteczności działania poprzez wprowadzanie innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych.

 

Kontakt

  •  ul. Brzozowa 3c/11,
         52-200 Wysoka (Wrocław), Polska
  •   Tel.: +48 695 901 195
  •   E-mail: biuro@higea.pl

Formularz kontaktowy