Innowacyjna e-usługa dla MŚP

Klient: 
HP Polska Sp. z o.o., Intel Polska Sp. z o.o.
Branża: 
Komercyjna, usługi
Tematyka: 
Procesy, wspomaganie decyzji, analiza danych, hurtownia danych, integracja systemów, sprzedaż, kampanie marketingowe
Technologie: 
.NET Framework, Orchard CMS, MS SQL Server, Reporting Services, .NET MVC, HTML, CSS, Java Script, nHibernate, cloud computing, statistical computing

Innowacyjna e-usługa dla MŚP

Cel

Stworzyć innowacyjną usługę, która zmienia sposób inwestowania w rozwiązania IT przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Projekt

Zespół Higea dołączył na początku projektu jako partner merytoryczny. Naszym głównym zadaniem było stworzenie spójnego i wiarygodnego planu biznesowego, a także doprecyzowanie i walidacja wizji klienta.

W ramach projektu nasz zespół zdefiniował procesy dla nowej usługi, określił kluczowe wymagania i rozpoczął badania z grupą docelową. Równolegle prace nad architekturą i doborem właściwej technologii, pozwoliły na stworzenie funkcjonalnego prototypu i jak najszybsze wyjście do potencjalnych klientów i użytkowników. 

Zespół Higea był w pełni odpowiedzialny zarówno za stronę biznesową, jak i techniczną projektu.

O nas

Naszą główną misją jest pomoc małym firmom w zwiększaniu efektywności i skuteczności działania poprzez wprowadzanie innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych.

 

Kontakt

  •  ul. Brzozowa 3c/11,
         52-200 Wysoka (Wrocław), Polska
  •   Tel.: +48 695 901 195
  •   E-mail: biuro@higea.pl

Formularz kontaktowy